IGD – Work Sp. z o.o.

ul. Solec 81b lok 49a
00-382 Warszawa

E-mail: biuro@igdwork.pl

Spółka IGD  WORK Sp. z o.o. wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawy Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000349158 · NIP: 521-355-41-10 · REGON: 142296128